Πληροφορική

Διαθέσιμες Γλώσσες Προγραμματισμού (Σχολικές Εργασίες Λογισμικού):

 • C
 • C++
 • Java
 • Pascal
 • Visual Basic
 • MS Access

Διαθέσιμες Γλώσσες Σήμανσης (Ανάπτυξη Ιστοσελίδων):

 • HTML
 • XHTML
 • XML
 • PHP

Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (Μορφοποίηση Ιστοσελίδων):

 • CSS (for HTML and XHTML)

Επέκταση Γλώσσας (Λειτουργικότητα και Επικύρωση Ιστοσελίδων):

 • JavaScript

Νέα Ελληνικά

 • Έκφραση και Έκθεση
 • Επικοινωνιακός Λόγος
 • Δοκίμια και Άγνωστο Κείμενο
 • Περίληψη-Συγγραφή Δοκιμίων και Λογοτεχνικών Βιβλίων
 • Περίληψη Άρθρου και Παρουσίαση
 • Αναγνώριση Οργάνωσης Κειμένου (Δομή και Συνοχή Παραγράφου, Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου, Σύνδεση Προτάσεων και Παραγράφων)
 • Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας - Λεξιλόγιο (Συνώνυμα και Αντίθετα, Παράγωγα Ουσιαστικά, Παράγωγα Επίθετα, Ετυμολογία και Σημασία Λέξεων)
 • Λογοτεχνικά Κείμενα ερίληψη, Απάντηση Ερωτήσεων Κατανόησης)
 • Ανάπτυξη Παραγράφου - Κριτική Σκέψη
 • Διαδικασία Συλλογισμού - Αξιολόγηση Συλλογισμού / Επιχειρήματος
 • Γραμματική και Δομή: Όλοι οι Χρόνοι, Παθητική Φωνή, Υποθετικός Λόγος
 • Μεταφράσεις από μια άλλη γλώσσα στα Ελληνικά
 • Βελτίωση του Γραπτού Λόγου
 • Συγγραφή / Διόρθωση / Επιμέλεια Κειμένων
 • Δακτυλογράφηση Χειρογράφων
 • Εξεύρεση Βιβλιογραφίας (Βιβλία και Άρθρα)

 

*Κόστος: Τιμή ανά Λέξη

Επιστήμες της Αγωγής

Προπτυχιακές Σπουδές:

 • Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση
 • Σύνθεση Μουσικής
 • Υπολογιστής στο Σχολείο
 • Μαθηματικά και Στατιστική
 • Χρήση της Τεχνολογίας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Υπολογιστικά Φύλλα και Βάσεις Δεδομένων)
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία
 • Τέχνη
 • Επιστήμη, Φυσική και Χημεία
 • Χορός (Χορογραφία, Παραδοσιακός & Σύγχρονος Χορός)
 • Παιχνίδια στη Διαδικασία της Μάθησης
 • Βιολογία
 • Αγγλική Γλώσσα

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 • Εκπαιδευτική Διοίκηση
 • Αξιολόγηση Σχολείου, Διδασκαλίας, Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Αλλαγής
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία και Διαχείριση Τάξης
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
 • Σχολική Ηγεσία και Σχολική Βελτίωση
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία & Ηθική
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
 • Δημιουργικότητα στη Διοίκηση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Ηγεσία
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης
 • Μαθηματικά και Στατιστική (Ανάλυση σε Excel και S.P.S.S.)

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφή

Λήψη
Όροι και Προϋποθέσεις
 • ΠΟΤΕ δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή δίνουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε
 • Κάθε Newseltter περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο για διαγραφή