Εκπαιδευτική Ηγεσία

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 • Εκπαιδευτική Διοίκηση
 • Αξιολόγηση Σχολείου, Διδασκαλίας, Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Αλλαγής
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία και Διαχείριση Τάξης
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
 • Σχολική Ηγεσία και Σχολική Βελτίωση
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία & Ηθική
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
 • Δημιουργικότητα στη Διοίκηση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Ηγεσία
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης
 • Μαθηματικά και Στατιστική (Ανάλυση σε Excel και S.P.S.S.)

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφή

Λήψη
Όροι και Προϋποθέσεις
 • ΠΟΤΕ δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή δίνουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε
 • Κάθε Newseltter περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο για διαγραφή