Νέα Ελληνικά

 • Έκφραση και Έκθεση
 • Επικοινωνιακός Λόγος
 • Δοκίμια και Άγνωστο Κείμενο
 • Περίληψη-Συγγραφή Δοκιμίων και Λογοτεχνικών Βιβλίων
 • Περίληψη Άρθρου και Παρουσίαση
 • Αναγνώριση Οργάνωσης Κειμένου (Δομή και Συνοχή Παραγράφου, Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου, Σύνδεση Προτάσεων και Παραγράφων)
 • Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας - Λεξιλόγιο (Συνώνυμα και Αντίθετα, Παράγωγα Ουσιαστικά, Παράγωγα Επίθετα, Ετυμολογία και Σημασία Λέξεων)
 • Λογοτεχνικά Κείμενα ερίληψη, Απάντηση Ερωτήσεων Κατανόησης)
 • Ανάπτυξη Παραγράφου - Κριτική Σκέψη
 • Διαδικασία Συλλογισμού - Αξιολόγηση Συλλογισμού / Επιχειρήματος
 • Γραμματική και Δομή: Όλοι οι Χρόνοι, Παθητική Φωνή, Υποθετικός Λόγος
 • Μεταφράσεις από μια άλλη γλώσσα στα Ελληνικά
 • Βελτίωση του Γραπτού Λόγου
 • Συγγραφή / Διόρθωση / Επιμέλεια Κειμένων
 • Δακτυλογράφηση Χειρογράφων
 • Εξεύρεση Βιβλιογραφίας (Βιβλία και Άρθρα)

 

*Κόστος: Τιμή ανά Λέξη

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφή

Λήψη
Όροι και Προϋποθέσεις
 • ΠΟΤΕ δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή δίνουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε
 • Κάθε Newseltter περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο για διαγραφή