Πληροφορική

Διαθέσιμες Γλώσσες Προγραμματισμού (Σχολικές Εργασίες Λογισμικού):

 • C
 • C++
 • Java
 • Pascal
 • Visual Basic
 • MS Access

Διαθέσιμες Γλώσσες Σήμανσης (Ανάπτυξη Ιστοσελίδων):

 • HTML
 • XHTML
 • XML
 • PHP

Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (Μορφοποίηση Ιστοσελίδων):

 • CSS (for HTML and XHTML)

Επέκταση Γλώσσας (Λειτουργικότητα και Επικύρωση Ιστοσελίδων):

 • JavaScript

Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων - Τεχνολογία Λογισμικού

 • Δομημένη Ανάλυση (Διάγραμμα Ροής Δεδομένων - ΔΡΔ)
 • Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση (Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης - UML)
 • Μοντελοποίηση με Περιπτώσεις-Χρήσης (Διάγραμμα Περιπτώσεων-Χρήσης & Περιγραφή Περιπτώσεων-Χρήσης)
 • Μοντέλο Πεδίου Προβλήματος (Domain Model), Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram)
 • Διάγραμμα Ευρωστίας, Διάγραμμα Ακολουθίας Συστήματος, Διάγραμμα Καταστάσεων
 • Διάγραμμα Δραστηριοτήτων, Διάγραμμα Συνεργασίας
 • Γρήγορο Πρωτότυπο
 • Εύρεση Απαιτήσεων
 • Διαδικασία Δειγματοληψίας: Ανάπτυξη Ερωτηματολογίων, Προετοιμασία Συνέντευξης και Καθοδήγηση
 • Μοντελοποίηση Δεδομένων (Διάγραμμα Σχέσεων-Οντοτήτων - ERD)
 • Μελέτη και Ανάλυση Επιτευξιμότητας
 • Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης
 • Συγγραφή Τεκμηρίωσης:
  • Έγγραφο Απαιτήσεων
  • Έγγραφο Προδιαγραφών
  • Έγγραφο Σχεδίασης
  • Έγγραφο Υλοποίησης
 • Εγγραφή Εγχειριδίου Χρήστη

 

Πρόσθετα:

Έκθεση με Περιγραφή της Λύσης, Ανάλυση των Αποτελεσμάτων, Στιγμιότυπα Οθόνης, Συμπεράσματα, Παρουσιάσεις PowerPoint

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφή

Λήψη
Όροι και Προϋποθέσεις
 • ΠΟΤΕ δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή δίνουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε
 • Κάθε Newseltter περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο για διαγραφή